Elektra Bregenz mosógép napkollektoros átalakítása

A következő lépéseket vesszük sorra:

Az átalakításra alkalmas mosógépek

Ez a leírás az Elektra Bregenz mosógépről szól de értelemszerűen alkalmazható minden olyan mosógépre, amelyek a mosóvíz hőmérsékletét egy külön termosztáttal szabályozzák.

Mosógép külön termosztáttal
Mosógép előlapja külön termosztáttal – bal oldali forgatógomb

Vízellátás átalakítása

Először is a hideg-víz betáplálás mellé ki kell építeni egy meleg-víz mágnesszelepet is és a gép
belsejében be kell kötni egy elágazóidommal a hideg-víz szelep utáni csővezetékbe. A meleg-víz szelep
helye a legtöbb mosógépen gyárilag ki van építve. A szelep külső felét be kell kötni a meleg-víz hálózatba, de nem szokásos mosógéptömlővel, hanem forró vízre is használható flexibilis bekötőcsővel.

Az elektromos vezérlés átalakítása

Villamos rajz az átalakításhoz

Villamos rajz az átalakításhoz

A termosztát bekötése átalakítás előtt

A mosógép hőfokszabályozó termosztátja gyárilag három vezetékkel van bekötve a vezérlési
rendszerbe. Esetünkben: piros, szürke, rózsa. Ezt a három vezetéket elvágva hat vezetékvéget kapunk.

A termosztát érintkezőinek megduplázása

A termosztát felőli három vezetékvéget használjuk a kiegészítő villamos dobozka működtetéséhez.
A kiegészítő villamos dobozban található SR segédrelé lemásolja a vízhőfok szabályozótermosztát működését. Ha gépben lévő
víz hőmérséklete alacsonyabb, mint a termosztáton beállított,
akkor SR húzva van, ha magasabb,
akkor elejt (lásd 2. oldal).

A megduplázott érintkezők bekötése

A segédrelé egyik érintkezőjét felhasználjuk az eredeti vezérlés
helyreállítására (lásd 3. oldal).
Ide kötjük be a piros, szürke, rózsa vezetékvégeket.
Ezután a mosógép vezérlése nem a termosztátról,
hanem a segédreléről kapja a záró és bontókontaktust, de pontosan ugyanúgy, mint eredetileg.

A segédrelé másik érintkezőjét használjuk fel a meleg-víz szelep működtetésére (lásd 4. oldal).
Ehhez a hideg-víz szelep vezetékét (esetünkben a kéket) is el kell vágni, és bekötni a kiegészítő
dobozba. Be kell kötni a meleg-víz szelepet is a
dobozba, továbbá adni kell neki nullát is a
hideg-víz szelepről párhuzamosítva.

Ha a mosógépvezérlés felől érkező
kék vezetéken feszültség van, akkor a mosógép vizet kér.
Ekkor SR állásától függően vagy a hideg, vagy a meleg-víz szelepet kinyitjuk. A meleg-víz szelep
nyitásának feltétele még, hogy IR is húzva legyen, továbbá a kollektor kapcsoló is „Be” állásban
legyen.

A kapcsoló szerepe

Ha a kapcsolót kikapcsoljuk, akkor mindig a hideg-víz szelep nyit, a mosógép úgy működik, mint átalakítás előtt.

Az időrelé szerepe

Az IR időrelének az a szerepe, hogy csak a mosási ciklus elején, a mosás alatt engedélyezze a meleg-víz használatot, öblítés alatt ne. Indítójelét a mosógép főkapcsolója utáni pontról
kell kapnia, hogy minden mosás elején újra induljon a késleltetés (lásd 2. oldal). Az időzítését úgy kell beállítani, hogy mosás előtti föltöltés ideje alatt biztosan ne ejtsen el, de az első öblítés kezdetére
viszont igen. Az 5 perces időtartam általában jó.

A mosás menete

A főmosás

Ha elindítjuk a mosást és a kollektor kapcsoló
„Be” állásban van, akkor SR húzva van, IR még nem és először a meleg-víz szelep nyit ki. Először persze a csővezetékből hideg vagy langyos víz folyik, de ahogy telik a mosógép meleg vízzel, a hőmérséklet egyre emelkedik. Ha éppen főzőprogramot indítottunk, akkor a 90 fokot nem fogjuk elérni, a föltöltés befejezése után a gép még egy kicsit ráfűt.

Ha alacsonyabb hőmérsékletet állítottunk be, például 40 fokot, akkor a hőmérséklet emelkedésével, ahogy elérjük a 40 fokot, SR elejt, és a meleg-víz szelep helyett a hideg-víz szelep nyit ki.
A hőmérséklet elkezd csökkenni egészen addig, amíg a termosztát ismét visszavált. A termosztátok kapcsolási differenciája általában 2 fok körüli, ezért hidegvíz addig folyik a gépbe, amíg a hőmérséklet
vissza nem esik esetünkben kb. 38 fokra. Ekkor ismét a meleg-víz szelep nyit, a hideg-víz szelep pedig elzár.

Az öblítés

A föltöltés után, a beállított idő elteltével IR meghúz, így öblítéskor már csak a hideg-víz szelep nyit ki. Ha úgy indítjuk a mosást, hogy a kollektor kapcsoló „Ki” állásban van, akkor a mosógép úgy működik, mint átalakítás előtt.

Kapcsolódó cikkek:

Kapcsolódó cikkek:


Tovább az eszköztárra