Beépítési útmutató napkollektoros melegvízelőállító rendszerekhez

 

A kollektorok helyének kijelölése

Először is ki kell választani, hogy melyik tetőfelületre kerüljenek a napkollektorok. Lehetőség szerint a déli irányhoz legközelebbi tájolású tetőfelületet kell választani. Figyelembe kell venni, hogy van-e elegendő hely a kollektoroknak. Célszerű az alsó esővető részt (általában 3 sor cserép) szabadon hagyni, hogy a kollektorok a tető síkjára rásimulhassanak. Célszerű továbbá a kúpcserép alatt 2 sort elhagyni, mert így nem kell a kúpcserepet megbontani. Két kollektornak körülbelül 2,5 méter széles és 2,5 méter magas szabad hely a felszereléshez.

Figyelem!

A tetőn történő munkavégzést fokozott óvatossággal kell végezni, szigorúan betartva a mindenkor érvényes munka- és balesetvédelmi előírásokat.


A tetőtartók felszerelése (cserép tetejére szerelés)

A kollektorok pontos helyének kijelöléséhez figyelembe kell venni a csőbeállások helyzetét. A kollektor egység pontos befoglaló méretét úgy kapjuk, hogy a kollektorok között a csatlakozások miatt kihagyunk 19 cm helyet. Így bejelölhetjük a kollektoregység sarkait.
Ha tetőn a cserépre szereljük a kollektorokat és tetőtartókat használunk, akkor az érintett területről nem kell leszedni a cserepet, csak akkor, ha az nagyon rossz minőségű, és félő, hogy eltörik. Ez esetben le kell cserélni a cserepet legalább a kollektorok alatt és minden irányban kb fél méterrel túlnyúlva.

Cserépcsere

A kollektorokat úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozó csövekkel be tudjunk állni a padlásra a szellőzőcserepeken keresztül. Vízszinte irányban kb 10 cm hely szükséges a rákanyarodáshoz, és függőlegesen is. Ha nem akarunk vagy nem tudunk szellőzőcserepet vásárolni, hagyományos hornyolt cseréphez készíthetünk szellőzőcserepet bádoglemezből is. Bramac betoncserép esetén ha nincs szellőzőcserép, akkor fúrjuk ki a cserepet a közepe táján a púp tetején, és ott bújjunk be a csővel. Beázás ellen egy formára igazitott bádoglemezzel védekezhetünk.

Csőbeállás szellőzőcserép helyett bágoglemezzel


A tartók két sor cserép között bújnak ki. A felső sor cserepet szedjük le. Helyezünk fel megerősítő léceket a tartók rögzítéséhez. A léceket a szarufákhoz csavarozzuk az 5x80-as csavarokkal. A lécek magasságát hézagoló fa lapocskákal állítsuk be, melyeket a szarufa és a lécek közé dugunk be a csavar betekerése előtt. A megerősítő lécekre csavarozzuk a tartókat az 5x25-ös csavarokkal.

Lécek a tetőn

Ezután az alsó tartók helyét jelöljük be, de még ne szereljük fel. A bal oldali kollektor bal alsó sarkától kb 10 cm-re jobbra legyen az első tartó. A tartó az alsó cserép mélyebb részére simuljon. Ha a tartó púpra esik, tegyük kicsit odébb.
A második tartó a bal oldali kollektor jobb alsó sarkától kb 10 cm-re balra essen, és így tovább.
Ezután mérjük meg, hová esnek majd a fölső tartók. Úgy állítsuk be az alsó és fölső sort, hogy a kettő közül valamelyik csak kb 2 cm-t lógjon ki a fölötte lévő cserép alól. Hogy ez az alsó vagy a felső sor lesz-e, azt úgy döntsük el, hogy megnézzük, hogy a másik sor tartó mennyire lóg ki. Azt a változatot válaszzuk, amelyiknél a kilógás kisebb.
Végül ellenőrizzük le még egyszer, hogy a csőbeállások jó helyre esnek-e. Ha minden rendben, lecsavarozhatjuk az alsó sor tartót.

Az alsó tetőtartó felszerelése

A tetőbádog felszerelése (tetőbe integrált szerelés)

A pontos hely kijelöléséhez figyelembe kell venni a csőbeállások helyzetét. A kollektor egység pontos befoglaló méretét úgy kapjuk, hogy a kollektorok között a csatlakozások miatt kihagyunk 18 cm helyet. Ezek után a döféspontokat kell megfelelően elhelyezni a tetőn. Egyik döféspont se essen szarufába, sőt, lehetőség szerint annak 10 centiméteres környezetébe se.
Próbáljuk a döféspontokat úgy elhelyezni, hogy a vízszintesen haladő csövek a tetőlécek között nagyjából középen haladjanak el. Ez persze alul és fölül egyszerre valószínűleg nem sikerül, de egyik cső se érintse a cseréplécet. Ha tavasztól őszig rendszert szerelünk, akkor 2% lejtés mindenképp szükséges a kollektoroknak az alsó kiállás felé.
Ha tetőbe integráljuk a kollektorokat és tetőbádog készletet használunk, akkor az érintett területről le kell szedni a cserepet.
Vízszintes irányban úgy helyezzük el a lemezeket, hogy a döféspontoktól oldalra körülbelül ugyanannyit nyúljanak túl.
Függőleges irányban a fölső bádog fölső, merőlegesen meghajtott élét a fölső döféspont fölötti tetőléc tetejével egyvonalba szereljük. A fölső lemezt rakjuk föl először.
Az alsó lemez egy kicsit szélesebb, mint a fölső, így az alá be tudjuk csúsztatni méghozzá úgy, hogy a széleken a visszahajtások egymásba csússzanak. Az alsó lemezt annyira toljuk föl, hogy az alsó döféspont alatti cserépsorra az esőt biztonsággal levezetve rálógjon.

Csatlakozás a kollektorokhoz

Az alumínium kollektorok összes csonkjára helyezzük fel az acél védőhüvelyt. Ez akadályozza meg, hogy a csonk szétnyíljon a kúpos fittingektől.
A kollektor csatlakozó meneteket járassuk meg egy kúpos horganyzott fittinggel.

A menet megjáratása

A kollektorok nem használt csonkjait dugózzuk le ¾¨-es krómozott dugóval.
Ahol a kollektorok egymáshoz csatlakoznak, tekerjünk ¾¨-es krómozott közcsavart. Ügyeljünk rá, nehogy ferdén kapassuk rá a menetet. Célszerű egy másik belsőmenetes fittinggel (pl hollandi) betekerni, mert akkor jobban látjuk, ha véletlen ferdén tekerjük. A közcsavar egyik fele recézett, erre tekerjük a tömítőzsinórt vagy kócot, a másik vége esztergált, ide kerül majd a tömítés.

Horganyzott fitting a közcsavaron


A krómozott közcsavar betekerése

A kollektorok felemelése

Ha fent vannak az alsó tartók, és a kollektorokban is bent vannak a közcsavarok illetve dugók, akkor a kollektorok alatti tetőfelületen rakjuk vissza a cserepeket a helyükre. Ezután húzzuk föl a kollektorokat a helyükre. Ehhez szükséges egyrészt egy hosszú kötél vagy heveder, amit rákötünk a kollektor tetejére áthurkolva a fölső csatlakozások alatt. Másrészt szükség van két emberre a tetőn, akik fölhúzzák, és még egyre, aki lent útjára bocsátja. A fölhúzás vonalában, ha lehet, támasszunk egy létrát a tetőnek, hogy azon csússzon fel a kollektor.

A kollektor felhúzása

A fölhúzott kollektorokat csúsztassuk rá az alsó tetőtartókra pontosan oda, ahová majd véglegesen kerülnek. Ezután szereljük be az összekötő csövecskéket az inox hollandikkal a kollektorok közé.

A kollektor összekötő csövecske

Rögzítsük a kollektorokat az alsó tetőtartókhoz. Tartónként legalább öt popszegecset használjunk.

A kollektor rögzítése alulról

A fölső tetőtartókat illeszzük a kollektor teteje fölé a helyükre, és rögzítsük le az alsóhoz hasonló módon.

A kollektor rögzítése fölülről

A bojler felszerelése (Ariston)

A bojlert a szokásos módon rögzítsük a falon. Lehetőség szerint legalább M12-es átmenő csavart (menetes szárat) használjunk és ellenőrizzük, hogy a fal elég teherbíró-e.
Ellenőrizzük, hogy az oldalsó -belső hőcserélőhöz tartozó- csonkok is hozzáférhetőek, a bekötésük megvalósítható.
Próbáljuk meg a bojlert úgy elhelyezni, hogy a legtávolabbi melegvízcsap se essen túl messze tőle.

A tároló felállítása (Drazice, Heizer)

A tároló helyének kiválasztásakor vegyük figyelembe, hogy az alapzatnak, födémnek el kell bírnia a bojler és a víz súlyát. A bekötési csonkok szerelhetőek legyenek. Ha a bojler fölső alaplapos, akkor legyen fölötte elegendő hely az alaplap leszereléséhez, mert tisztítani ezen keresztül lehet majd, és az anódot is így lehet majd cserélni.
Próbáljuk meg a tárolót úgy elhelyezni, hogy a legtávolabbi melegvízcsap se essen túl messze tőle.

A bojler alaplap felszerelése (Hajdú)

A bojlert feszültségmentesítsük, ürítsük le, és az alsó műanyag fedelet és a régi alaplapot szereljük le. A bojler test belsejét tisztítsuk ki, és hagyjuk kiszáradni. Ellenőrizzük, hogy a belső bevonat mindenhol sértetlen-e. A peremet finom dörzspapírral tisztítsuk meg, de úgy, hogy a bevonat ne sérüljön.
Ezután az alaplap tömítés mindkét oldalát kenjük be vékonyan sziloplaszttal, és az új alaplapot szereljük fel. Ügyeljünk rá, hogy földelő lemezke jó helyre kerüljön, illetve a csőspirál bekötések alulról hozzáférhetőek legyenek.
Az alsó műanyag fedélre készítsünk két (dupla hőcserélőnél négy) furatot pontosan a csőspirál csatlakozók alá a sablon segítségével. Ezeken tudjuk majd átfűzni a flexibilis bekötőcsöveket.

A műanyag fedél kifúrása

Kössük be a földelést. Kössük be az elektromos vezetékeket. A sérült, túlmelegedett vezetékeket cseréljük ki.

Figyelem!
A villanyszerelést fokozott óvatossággal kell végezni, szigorúan betartva a mindenkor érvényes munka- és balesetvédelmi előírásokat.


Szereljük fel a flexibilis bekötőcsöveket, fűzzük át a műanyag fedélen. Ellenőrizzük, hogy a csövek nem érintkeznek villamos szerelvényekkel.
Töltsük fel a bojlert vízzel, és ellenőrizzük, hogy nincs-e szivárgás.
Szereljük vissza a műanyag fedelet.

A fedél felszerelése

Villanyszerelővel ellenőriztessük a bekötést és kapcsoltassuk vissza az áramot,

A dupla hőcserélő rákötése a fűtési hálózatra (Hajdú)

Készítsünk egy leágazást a központi fűtés rendszeren a bojler alá úgy, hogy a flexibilis bekötőcsövek elérjék feszülésmentesen a csővégeket. Az előremenő vezeték végére kézi szabályzószelep, a viszzatérőre elzárócsap kerül. Ha a tartály szintje fölött is van radiátor, akkor egy visszacsapószelepet is be kell építeni sorosan, nehogy gravitációsan kihűtse magát a tartály. A flexibilis csöveket alulról úgy kössük be, hogy szükség esetén a bojler alsó műanyag burkolatát le tudjuk ereszteni.
Az előremenő oldalt a hőcserélő tetejére, a visszatérőt a hőcserélő aljára kössük.
A belépő oldalon a legfelső ponton helyezzünk el légtelenítőt.
A hőcserélő légtelenítéséhez az összes radiátort le kell zárni, hogy a keringető szivattyú az összes vizet a hőcserélőn keresztül forgassa.
Légtelenítés után nyissuk ki az elzárt radiátorszelepeket, és a kézi szabályzószeleppel állítsuk be a hőcserélőn az átfolyó vízmennyiséget.
A kazánon a csőtermosztátot legalább 50 fokra állítsuk. Erre azért van szükség, mert a kazán leállásakor a bojlerben lévő víz körülbelül erre a hőmérsékletre visszahűl.

A napkollektor állomás össze- és felszerelése

Szereljük össze a napkollektor állomást ahogy a képe látható:

A napkollektor állomás


Keressünk a napkollektor állomás számára megfelelő helyet. Elhelyezhetjük például a kazánházban, ha van, és nem esik messze, de elhelyezhetjük a padláson is. Szereljük fel 4 csavarral.
A biztonsági szelep alá kármentőnek tegyünk egy műanyag vödröt vagy 5 literes flakont, hogy ha esetleg lefúj a szelep, ne menjen kárba a fagyálló, és ne okozzon beázást.

A csőszerelés

Kössük össze az egységeket a megfelelő elvi rajznak megfelelően:

A kollektorok tetejétől flexibilis inox csővel állunk be a padlásra folyamatos emelkedéssel a padlás felé. Itt az inox csövet T-be kötjük egy légtelenítővel.


Légtelenítő bekötése (balra inox, jobbra vascső)

Fagyállós rendszereknél elindulunk folyamatos lejtéssel ½¨-es vascsővel a hőcserélő teteje felé. A vascső nyomvonal legalább 3 méter hosszú és ne horganyzott cső legyen, hanem fekete fűtési vascső. A vascső azért szükséges, mert ha esetleg üzemzavar lép fel és leáll a keringés, például áramszünet esetén, akkor újrainduláskor a fölforrósodott fagyállót a vascső némileg visszahűti. A horganyzott cső elektrolitikus korróziót okozhat. A nyomvonal többi részén használhatunk ötrétegű csövet. A kollektor alját szerelhetjük közvetlenül ötrétegű csővel.
Ha rövid a nyomvonal, vagy nem akarunk bajlódni a vascsővel, akkor a meleg oldalt szerelhetjük teljes hosszában inox csővel is. Kérésre pontos méretre szabva is tudjuk szállítani 30 m hosszig két végén hollandival.
Termoszifonos illetve meglévő tartályhoz csatlakozó szivattyús rendszernél elindulunk folyamatos lejtéssel ½¨-es horganyzott csővel bojler, illetve tartály felé. A horganyzott cső nyomvonal legalább 3 méter hosszú legyen. A horganyzott cső azért szükséges, mert ha esetleg üzemzavar lép fel és leáll a keringés, például áramszünet esetén, akkor újrainduláskor a fölforrósodott vizet a vascső némileg visszahűti. Az inox cső itt is használható. A nyomvonal többi részén használhatunk ötrétegű csövet.
Szerelés közben ügyeljünk rá, hogy a csövekben, fittingekben dugulás ne legyen. A csövek végét szerelés közben szigetelőszalaggal zárjuk le. Ha előzetesen beszerelt csöveket kötünk be, akkor azokat előzetesen öblítsük át.
Szerelés közben a csöveket folyamatosan szigetelni kell. A fekete hőálló csőhéjy a bordáscsőre való. A kollektor kilépő csonkjára kötjük a bordáscsövet, amivel a szellőzőcserépen vagy bádogon át bebújunk a padlásra. A szellőzőcserépig terjedő szakaszra kívülről is és belülről is rá tudjuk tolni a megfelelő hosszúságú darabot úgy, ha a hollandiba ideiglenesen betekerünk egy 3/4" fittinget. A vascsőre a 22-es kasírozott közetgyapot szigetelés kerül. Ezt csak akkor rakjuk fel, ha a vacsövet a bilincsekkel már rögzítettük. A bilincseknél a ragasztófóliát vágjuk be. A 28-as kasírozott kőzetgyapot szigetelés a a kollektorok közötti összekötésekre, a ki és belépőcsonkra illetve a dugókra kerül. A toldásokat tekerük körbe alu szalaggal. A szürke csőhély az ötrétegű csőre kerül. Szerelés közben ezeket folyamatosan húzzuk rá, mert utólag csak felhasítva lehet a csőhéjat feltenni.
A csöveket megfelelő távolságonként rögzíteni kell.
A lejtéseket lehetőség szerint úgy kell alakítani, hogy a légtelenítőtől lejtsen minden cső. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor légtelenítéshez be sem kell indítani a szivattyút. Ha ez nem sikerült, akkor a légtelenítéshez a szivattyút járatni kell és a vizet (fagyállót) pótolni.

Ürítőcsap és visszacsapószelep beéítése

A rendszer legalsó pontján helyezzünk el ürítőcsapot, hogy az esetleges fagyállócsere egyszerűen megvalósítható legyen. Itt helyezzük el függőleges helyzetben szerelve a rugó nélküli visszacsapószelepet is, amely megakadályozza, hogy a melegvíztartály gravitációsan visszafűtse a kollektorokat.

Visszacsapószelep és ürítőcsap Hajdú bojlernél


Visszacsapószelep és ürítőcsap Heizer illetve Drazice tartálynál

A szabályzó felszerelése és beüzemelése

A szabályzót víztől védett, jól megközelíthető helyen kell elhelyezni (analógot és digitálisat egyaránt). Betáplálását éjjel-nappali áramkörre kell kötni 6A-os kismegszakítóval biztosítva.
A betáp és a szivattyú bekötéséhez legalább 3x0,75-ös, de legfeljebb 3x1,5-es kábeleket kell használni.
A kollektor érzékelőt a kollektor kilépő csonkra kell bandázsolni gondosan hőszigetelve.

A kollektor érzékelő felbandázsolva szigetelés előtt

Az Ariston bojlerbe tartályérzékelőt szállítás előtt már beszereltük.
Hajdú bojler alaplapba az érzékelő hüvelybe fűzzük be alulról az érzékelőket, Először fűzzük be a napkollektor szabályzó érzékelőjét legfölülre. Utána következik a hőfokszabályzó érzékelője és végül alulra a hőkorlátozóé.
Drazice és Heizer tárolóknál az alsó érzékelő hüvelybe fűzzük be a tartályérzékelőt.
Ha a szabályzó a bojlertól illetve tárolótól messzebb kerül, és az érzékelő kábelt toldani kell, akkor azt műanyag kötésdobozban végezzük, összeforrasztva a kábelereket.

Figyelem!
A rendszer feltöltése előtt ne indítsuk el a szivattyút, mert a szárazon futás károsíthatja!


Feltöltés (fagyállós rendszerek)

A kész rendszert a kézipumpa segítségével feltöltjük lágy, ioncserélt vagy ozmotikusan tisztított vízzel egy kalibrált edényből és lelégtelenítjük. Ha a feltöltést PET palackból végezzük, akkor az üres palackokat félretesszük, hogy utólag össze tudjuk számlálni a töltetet, A töltést addig folytatjuk, amíg az összes levegő eltávozott és a nyomás 2 bár lett. Följegyezzük, hogy összesen hány liter víz fért a rendszerbe. Ennek 40%át kitevő mennyiségű fagyállót kell majd bekeverni a feltöltéshez. Leellenőrizzük, hogy nem szivárog-e valahol a víz. Ha igen, kijavítjuk a hibát.

Figyelem!
A feltöltéshez ne használjunk klórozott hálózati vizet, mert az elektrolitikus korrózióhoz vezethet!


Beüzemelés

Ezután a szivattyút bekapcsolva átöblítjük a rendszert.
Ha van rá mód, néhány napig ezzel a vízzel öblítsük át a rendszert. Ha ez nem lehetséges, akkor is keringessük legalább néhány órán át a vizet. Az öblítés azonban ne tartson 1 hétnél tovább, mert az a rendszer károsodását okozhatja. Ezután leeresztjük a vizet a biztonsági szelepen illetve az ürítőcsapon át. Erre azért van szükség, mert a kollektorok belsejében folyatószer maradványok lehetnek, amelyek savas kémhatást okoznak.

Az öblítővíz kémhatása erősen savas


A mért töltetmennyiség 40%-ának megfelelő fagyállót beöntjük a vödörbe, és a kézipumpával betöltjük a rendszerbe. A töltést addig folytatjuk vízzel folyamatos légtelenítés mellett, amíg a nyomás megint 2 bár lesz, és a levegő elfogy a rendszerből. Így állítjuk be a 40%os fagyálló koncentrációt.
A szivattyú elindítása után a légtelenítő(k)ön ellenőrizzük a levegőmentességet. Ha nincs már levegő a rendszerben, akkor a szivattyú szinte hangtalanná válik.
A későbbiekben az esetlegesen hiányzó fagyállót csak fagyálló keverékkel szabad pótolni: 40% fagyálló koncentrátumhoz 60% víz.

Légtelenítés

Ha a lejtés mindenhol megfelelő, akkor a légetelenítőn keresztül az egész rendszer álló szivattyú mellet is lelégtelenedik.
Gyakran azonban ez nem sikerül. Ha nincsenek a rendszerben nagy légzsákok, akkor a szuvattyú inditásával elindul a keringés és a levegő előbb-utóbb eljut a légtelenitő szeleig és ott távozik. Ha mégsem, akkor jönnek a trükkök:

A fagyálló keverék ellenőrzése (fagyállós rendszerek)

Az összekeveredett fagyállóból egy néhány centiliteres mintát veszünk egy műanyag edénybe a biztonsági vagy ürítőszelepen keresztül. Egy indikátorcsíkkal ellenőrizzük a kémhatást.
A pH értéket a színskálás indikátorpapíron tudjuk leolvasni középen, melynek 7,0 és 8,2 közé kell esnie.

Visszacsurgatós rendszerek feltöltése

Visszacsurgatós (drain-back) rendszernél a korrózió ellen fokozottan védekezni kell. A rendszerből el kell távolítani az oxigént, különben a rendszer néhány év alatt kilyukadhat. Ezért a rendszert öblítés illetve feltöltés előtt át kell öblíteni, illetve fel kell tölteni nitrogénnel.

A tető helyreállítása

Cserépre szerelésnél egyszerűen visszarakjuk a cserepeket a helyükre.
Tetőbe integrálásnál a döféspontoknál a hézagokat ki kell nyomni sziloplaszttal, és utána fel kell szerelni a takarólemezeket.
A cserepeket oldalt és fölül vissza kell rakni a helyükre, ahol szükséges méretre kell vágni őket.

A szerelési munkához szükséges kellékek (a szállításnak nem része)

  Főoldal